ratujmy zabytki

Ratujemy

zabytki

Dlaczego ja

Precyzyjnie analizuję potrzeby budowli.
Szczególną wagę przywiązuję do racjonalnego zastosowania proponowanych technologii, kompleksowego rozwiązywania problemów związanych z obecnością wilgoci w murach i jakości wykonywanych prac.

Posiadam odpowiednią wiedzę, doświadczenie, przyrządy pomiarowe.
Badania zawilgocenia murów wykonuję bezpośrednio w budynku przy pomocy metody wagowo-suszarkowej lub karbidowej. W obiektach z objawami zasolenia i zagrzybienia murów, pobrane próbki wysyłam do renomowanych placówek laboratoryjnych w celu precyzyjnego określenia stanu badanej budowli.

Dokładnie diagnozuję przyczyny występowania wilgoci w murach.
Problemy i zagadnienia bardziej złożone konsultuję z uznanymi ekspertami o szerokiej wiedzy technicznej i bogatym doświadczeniu, aby zapewnić Państwu szybką i racjonalną pomoc na wszystkich etapach realizacji osuszania budynku.

Wciąż rozwijam swoją wiedzę
Aktywnie uczestniczę w kursach, seminariach, konferencjach, sympozjach oraz warsztatach prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa z siedzibą we Wrocławiu.