ratujmy zabytki

Ratujemy

zabytki

O mnie

Lubię patrzeć na pięknie zadbane budowle.
Zabytki zaś zawsze wzbudzały mój zachwyt.

Jestem inżynierem hydrotechnikiem.
W latach 1988 – 2006 aktywnie wdrażałam nowoczesne technologie, oszczędzające zużycie energii.
Od 2003 roku współuczestniczę w rewaloryzacji zabytkowych budowli, zajmując się problemem ich osuszania, badaniem stopnia zawilgocenia, zasolenia i zagrzybienia murów.
W marcu 2008 roku ukończyłam kurs mykologiczno-budowlany „Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną”, spełniający wymagania kursu podyplomowego. Od czerwca 2008 roku jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa z siedzibą we Wrocławiu.
W kooperacji z miejscowymi firmami wykonawczymi pomagałam osuszyć między innymi Pałac w Nosowie k/ Koszalina, Kryptę Matki Mortęskiej w Chełmnie, zabytkową kamienicę w Toruniu przy ul. Szczytnej. Przystąpiłam do realizacji osuszania i zabezpieczenia od wilgoci kapilarnej dziesięciu kamienic w zabytkowym centrum Szczecina, Biblioteki Miejskiej w Chełmnie, Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Dębowej Łące, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Państwowej Szkoły Muzycznej I-stopnia w Malborku, Archiwum Państwowego w Toruniu. Wykonałam badania stopnia zawilgocenia murów i dokumentacje technologiczno-wilgotnościowe dla wyżej wymienionych obiektów, Urzędu Miejskiego w Kwidzynie oraz w prywatnych budynkach w Krynicy Morskiej, Lęborku i Gdańsku.